събота, 11 март 2017 г.

Амброви дървета, начало на втори сезон

Амброви дървета на една година. 
Прирастът за първия вегетативен период е малък. Стволовете на растенията не се вдървяват. Те не могат да преживеят студа и снега по нашите ширини през първите две години от живота си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар