събота, 18 май 2019 г.

Гинко дърветата на село

Това са двата вида полови продукти, които произвежда гинко дърветата, които са еднополови.
Тези са от двете дървета на село. Оказа се, че са различен пол, но обратно на очакванията.
Дърветата са семенни фиданки, предполага се от 2005, много малка вероятност 2004. Влезнали са в репродуктивна възраст на 14-15 година, но разбира се произведените полови продукти са толкова малко, че могат да бъдат незабелязани.

неделя, 12 май 2019 г.

Дивото лимонче (Poncirus trifoliata) след 5 години

Не знам на колко години беше, когато го преместих тук.
От семка е. Тази година цъфна за първи път.
Това е снимка на същото дърво от 2014.