четвъртък, 31 януари 2019 г.

Уолемията в последния ден от януари

Вече със смола на връхната пъпка.

събота, 5 януари 2019 г.

Как расте гората 2

Продължение на Как расте гората
Има и други сценарии за гората. Но аз се сетих за този:
Вижда се в далечината една постройка. Това са постройки, които в момента се отглеждат коне за да предлагат на туристите езда, но вероятно са записани като земеделски производители, отглеждащи коне. Много вероятно да са дори биологични.
Там преди време, преди 1960, хората са отглеждали череши и било място за градините. Защото в дворовете не е имало място. Там се е вършеело житото. Разбира се като върнаха земите започнаха да се появяват ранчета и градини отново.
И това е съвсем близо до тази гора. През това място минава тръбопровод за вода за поливане.
Земята, която може да се свие от мерата, общинска или кметска земя или друга, която е обща собтвеност и може да се преструктурира и да се даде на някой за негова аграрна, за да я изоре и засади с нещо, за което да получи субсидии, без значение дали ще има продукция, ще свърши. Винаги ще се появяват нови желаещи за такива земи, близки до управлението. Тогава ще усвоят точно тази земя от гората. Близо до селото, не е много стръмно, но територията има статут на необлагодетелствен район, а там даже има вода.
Така, че много вероятно е да стане земеделска земя. Независимо дали ще има продукция няма да е гора.