събота, 31 януари 2015 г.

Зазимяване на палми

Зазимени палма пред джамията на Джумаята в Пловдив.

Виж по-нататък:
Палмите цъфтят

неделя, 18 януари 2015 г.

Зазимяване на палми

Все по-често у нас се гледат наистина топлолюбиви растения на открито. Те не могат да
презимуват и се налага да се зазимят.
Тези палми пред заведение в Пазарджик са добре увити в пликове. В тези пликове има и слама.
Ще проверя какво се е случило с тях през пролетта.