събота, 20 август 2016 г.

Гинко дървото пред църквата в Дебръщица

Гинко дървото пред църквата в Дебръщица се развива добре, независимо от школуването му
през миналата година.
Гинко дървото през 2015
Гинко дървото през 2013

Няма коментари:

Публикуване на коментар